tisdag 24 oktober 2017

Blended learning med Stationer i klassrummet

Nu i veckan gjorde jag mitt första försök till blended learning så som jag tolkat att det ska funka.

Eleverna delades in i fem stationer om ögat och optik.

En del stationer krävde i princip inga förklaringar utan eleverna kunde göra uppgifterna på egen hand med stöd av gruppen.
1. Undersöka var brytningspunkten hamnar i ögat beroende på "tjocklek" på linsen och hur detta kan korrigeras med konvex eller konkav lins hos en optiker.
Genomfördes med optiksats med laserstrålar framme vid tavlan.
2. Upptäck blinda fläcken och se de inverterade färgerna. Enkla övningar på elevernas datorer.
3. Lär dig ögats delar med hjälp av ett självtest på tid på datorn.

Andra stationer krävde att jag och den andra läraren var med och hjälpte eleverna komma igång med att förstå vad som händer.
4. Upptäck ljusets uppdelning i ett prisma och undersök varför en CD-skiva kan spegla alla färger medan en plan spegel inte delar upp ljuset alls.
5. Upptäck ljusets brytning i olika material som glas och vatten genom att studera ett sugrör i bägare med vatten och genom att titta på pilar ovan och under vattenytan.

Både eleverna och vi lärare var mycket nöjda efteråt. Elevaktiviteten var hög och eftersom eleverna bytte station var 10:e minut hann ingen bli uttråkad.
Eleverna uttryckte att de hade lärt sig jättemycket och att de gillade sättet med kort tid på varje station och att varje station handlade om "samma" tema. Vid varje byte till en ny station fick eleverna känslan av att bygga på sin kunskap.

Förbättringsområden till nästa gång är att göra tydligare frågeställningar till de svåra stationerna och att göra de "lätta" stationerna ännu mer lättarbetade. Eventuellt lägga in ett filmklipp i en av stationerna så att eleverna får en "vilopaus".

En reflektion är att de tre elever jag har som är minst motiverade av att lära sig saker klarade inte av den här övningen särskilt bra. Tyvärr var de alla samlade i samma grupp vilket jag måste ändra till nästa gång. Det kan också hända att dessa elever behöver stimuleras genom nån form av inlämning eller kontroll av kunskap.

Ingenting är optimalt första gången man testar men nu vet jag på ett ungefär hur det går till och ser många möjligheter med "metoden".

torsdag 10 augusti 2017

Blended learning och klassrummet

När vi var på skolbesök under min vecka i Californien såg man samma sak i flera klassrum.

Eleverna var organiserade i olika grupper. Grupperna roterade och gjorde olika aktiviteter.

Som jag förstod det är detta ett av sätten att arbeta med det som kallas blended learning.
Hittade ett klipp som funkar bra för att förklara mer.


Idéen som jag ser det går ut på att skapa värdefull tid öga mot öga med en liten grupp medan andra grupper är sysselsatta med t.ex. att producera något, titta på ett klipp, göra en aktivitet etc.
Detta är något jag definitivt ska testa.
Ett tänkbart scenario är att man går igenom ett moment som uppbyggnad av kolväten.
Grupp 1 - bygga med modeller och försöka se skillnad i struktur mellan antalet “armar” kontra enkel eller dubbelbindningar.
Grupp 2 - läser och skriver om tänkbara användningsområden för kolväten eller framställning av kolväten.
Grupp 3 - ser en genomgång eller film.
Grupp 4 - samtal med läraren om sambandet mellan ändelsen i namnet och strukturen.

Jag måste kolla upp mer om blended learning för att få bättre koll på tanken med modellen.
jag ska även läsa Esther Wojcickis bok, Moonshots in education, där blended learning är en av delarna hon har med.

En annan sak jag lagt märke till är att i princip inga klassrum har haft en klassisk placering som utgår från att alla ska titta på tavlan.
de flesta klassrummen hade eleverna småbordssystem där 4 elever delade bord men det fanns flera andra alternativ.

I ett klassrum var tavlan och projektorn i en ända och katedern i den andra. Gör att eleverna tittar växelvis mot läraren och mot projektorn.

I ett klassrum stod läraren i mitten av klassrummet och eleverna i ett slags U. Detta gör ju att elevinteraktion blir lättare för de kan se varandra utan att behöva vända sig om.

Dessa tankar går ihop med en visning vi fick i Wallenberg hall om flexibla möbler. I det här klippet får man följa hur olika klasser, lärare och elever väljer att möblera ett och samma rum.

En viktig komponent är mattor på golvet och hjul på stolar och bord. I min NO-sal har jag svårt att se hur en matta kan läggas in men det finns säkert andra lösningar.
Tankar finns också hos mig på att skaffa väggar på hjul så att klassrummet kan “delas” upp vid behov. Jag ska undersöka om jag kan använda mina hängare från Klas Ohlson.
Det ideala skulle vara att ha 4 väggar på hjul med avdelare av whiteboardtavlor på båda sidorna.

Egentligen räcker det om borden får hjul. Stolar är redan rätt lätta att bära med sig. Så det står på min lista att kolla upp:
  • Placering i smågrupper, för att undervisa mer blandat.
  • Väggar på hjul.
  • Bord på hjul.

söndag 25 september 2016

Mitt arbete med Arduino i klassrummet

Några har frågat om hur det gick för mig att låta eleverna arbeta med Arduino i klassrummet och hur jag använde deras arbete som bedömningsunderlag.

Här kommer en kort beskrivning över vad jag gjorde.

Det mesta av arbetet skedde under en teknikvecka då alla elever arbetade schemabrytande med teknikämnet. Arbetet med Arduino genomfördes i ett 3h långt pass men hade lika gärna kunnat vara både kortare och längre.

Eleverna fick under sina 3h arbeta 2 och 2 med att lösa några uppgifter. Uppgifterna hittar du genom att klicka på kopplingsschemat. Idéer till frågorna fick jag från Anders Berggren.

blinkande lampa.png

Här nedanför hittar du de instruktioner som eleverna fick.


Som avslutning på ditt arbete med att programmera en Arduino ska du göra en utvärdering genom att skriva svaret på följande frågor.

1. Vad gjorde du idag? Gick det bra?

2. Fanns det tillfällen när du stötte på problem eller blev osäker på vad du skulle göra? Hur löste sig problemen?

3. Nämn felkällor när man programmerar en Arduino och ge exempel på hur man kan lösa dessa.

Dina svar kommer att bedömas efter följande kunskapskrav.

Arbetet med arduino E C A
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och upprepade tillfällen pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

onsdag 14 september 2016

onsdag 10 augusti 2016

Tjejer, killar och programmering

Att få in fler tjejer inom tekniska yrken är inget nytt mål. Att fler killar intresserar sig för teknikämnet är något de flesta alltid konstaterar men sällan undrar över på djupet.

När det gäller datorer verkar samma dominans gälla. Intresset för att använda datorn kan vara liknande men att själv bygga ihop delar och att programmera så att spelen och webbläsaren fungerar som du själv önskar är mest killar som sysslar med. Under högstadiet är det inte så många och de flesta kan grovt kategoriseras som datornördar  vilka ibland helt saknar andra intressen än sina datorer och sitt spelande. 

Hur gör man då för att ändra fördelningen och varför ska man satsa på att bredda elevgruppen som fastnar för datorn?

Precis som inom all annan utveckling så krävs mångfald för att gå framåt. Vi får inte vara för likasinnade i våra behov eller tankar. Om alla var lika skulle vi aldrig drivas vidare. Att få ta del av  någon annans perspektiv  lyfter, utmanar och utvecklar dig helt annorlunda än om du håller dig till kopior av dig själv.
Tjejer och killar är olika och därför är det inte bra för oss och vår fortsatta utveckling att majoriteten av de som arbetar med programmering och IT är vita killar.

Hur gör man då?
Ett förslag är att gå från STEM till STEAM. Begreppen kommer från den engelska skolan där det första är sedan gammalt befäst som samlingsnamn för de naturvetenskapliga ämnena( S), teknik (TE) och matematik (M). Det senare är en ny benämning där man plockat in ett A som ska symbolisera Art.
STEAM hörde jag först talas om på årets BETT-mässa och bland annat i ett sammanhang där en lärare i programmering hade med sig 3 tjejer som pratade kring hur man får tjejer intresserade av ämnet. Tjejerna redogjorde för de faktorer som gjorde att de fastnat för apputveckling och lyfte då fram bland annat: 1. Man får arbeta med andra. 2. Det är kreativt. 3. Vi är med i tävlingar där vi får visa upp vad vi gjort. 4. I slutet har man alltid en produkt att vara stolt över.

Förutom tävlingsmomenetet så pratade jag och min kollega senare om att det som tjejerna beskrev var en klockren beskrivning av vad hennes elever nämner i utvärderingar av vad de tycker är kul med hennes ämne bild. Jag har tänkt mycket på detta sedan dess. Vi diskuterar ofta hur vi ska få killar mer intresserade av bild och hur tjejerna ska lockas till teknik istället för att titta på vilka delar av dessa ämnen som går att använda i båda ämnena. Programmering är en klockren träff.
Inom programmering har du naturligt med dig en hel del av killarna för att det handlar om en dator. För att utöka intresset kan du lägga till tävlingsmoment antingen genom att anmäla er till en tävling mot andra skolor eller att låta programmeringen handla om spel då du ju kan ”avsluta med att spela varandras spel och där spelandet är ett intresse och en tävling i sig. Här är min erfarenhet att Scratch passar bra. Vill du få med dig fler tjejer så välj att göra mycket arbetet i grupper där indelningen bör vara både social men också för att få ihop oliktänkande. Låt det finnas kreativa delar där du kan designa och göra eget. Att utveckla spel passar här med men även att utveckla spelkonsoler med makey-makey eller 3D-modeller i Sketchup.

För mig det här året så ville jag kolla skillnader mellan hur killar och tjejer tog emot arbetet med textbaserad programmering av en Arduino. I det här fallet tror jag att en avgörande faktor också ligger i att jag undervisat 7or vilket är den sista årskursen där skillnaden i skolmognad är väldigt stor. I arbetet med Arduino finns så pass många felfaktorer att tålamod är avgörande vilket också märktes som tydligt framgångsfaktor hos alla elever men där tjejerna har övertag i 7an och därför lyckades ”bättre” med uppgifterna än killarna (”datanördar” borträknade).

En vinstfaktor för tjejerna var också att jag valt uppgifter på en bra nivå. De flesta gick in i arbetet att ”detta är inte nåt för mig”, ”jag kan ingenting om det här med datorer” och att ”programmering är bara för killar”. Eftersom uppgifterna var utformade för att träna på att följa recept genom att skriva av en kod men att resultatet blev i form av en tydlig händelse så var det många av tjejerna som blev glatt överraskade av att de faktiskt kunde. I vissa fall gällde det motsatta för en del spelvana killar som tänkte hur svårt kan det vara och som slarvade både med kod och koppling och då tappade sugen när det inte funkade direkt.
Under året har jag haft 2 olika referensgrupper. Den ena är min elevens val grupp där 7 av eleverna varit tjejer och ungefär 13 killar. Min andra referensgrupp har gällt hela årskursen på ca 130 elever. I utvärderingen för hela årskursen ser man skillnaden mellan killar och tjejer. Tänk på att färgerna inte alltid visar samma alternativ. Kommentarerna till elevernas förväntningar och hur de tyckte att det gick ser ni längst ner.


 Killar
 Tjejer
 
 
 
 
 
 


Killar
Motsvarade uppgifterna dina förväntningar?Förklara kort ditt svar på fråga 1
NejFör att det t. ex. sa att lampan skulle blinka och det gjorde den.
Ungefärjag har ju detta i elevensval så jag hade inga förväntningar.
Ungefärjag vet inte riktigt säker för jag fick inte göra så jätte mycket...
Jajag är kille ingen tjej
UngefärDet gjorde det ungefär för att det strula lite med en uppgift 2.
JaDet fungerade vi fick lampan att blinka lysa och blinka snabbare/kortare
JaJa jag trodde att det skulle vara kul att programmera och det var det.
JaJa, jag visste att det skulle bli lite lång tråkigt.
JaJag visste att det skulle bli lite långtråkigt, men jag tyckte ändå att det var roligt och jag visste att min partner skulle gå iväg eftersom att han brukar göra det.
Ungefärvi jobbade med arduino och lampor och motorer. det gick bra
Ja
Javi lyckades med allt jag trodde vi skulle lyckas med.
JaJa, för att jag har programmering på elevens val och det är detta vi brukar att göra.
UngefärJag tycker det var kul och lärorikt. Men jag trodde det skulle vara mer komplicerat och utvecklat. Även att vi skulle få göra mer, inte bara med blinkande lampor och motorn.
JaJag visste att det skulle vara svårt men ändå kul.
JaJag trodde att det skulle vara lite långtråkigt men det fanns alltid något nytt att göra. Jag skulle säga att det var bättre än vad jag hade förväntat mig.
Ungefärjag tyckte det gick ganska bra men inte jätte.
Ungefär
Nejde gick inte bra för datorn va helt kass
Ungefärdet blev ungefär som vi trodde
JaJag tycker att vi fik bra och rolia uppgifter och det var jag förväntade mig.
UngefärJag tycker att det var ganska kul men ändå svårt. Fast det var lite dåligt förklarat i början av lektionen.
JaJa för att man fick använda sladdar och datorer till hjälp som man tillsammans skulle göra olika uppgifter.
JaJag har gjort uppgifter som jag har velat göra.
Ja
Ungefärjag fick välja uppgift själv eftersom jag har detta som elevens val, kunde inte riktigt förvänta något
UngefärAtt man ska lära sig koda.
JaJa, ja förväntade mig inte mer än vad som sår i pappret.
Jajag trodde att det skulle bli kul och jag trodde att det skulle vara svår och det var lite svårt
JaJag har programmering på elevens val och jag trodde det skulle vara ungefär likadant som det och det var det.
JaJa eftersom jag visste ungefär vad som skulle hända så det inte jätte svårt att lista ut
Jajag tycker att allting fungerade som jag hade tänkt mig
Ja
Ungefärja, dom var hyfsat lätta som jag trodde.
Ja
JaJag förväntade mig att vi skulle programera och det gjorde vi.
JaJag tyckte det var väldigt roligt och man lärde sig mycket.
UngefärDet gjorde dom lite med hade kunnat vara lite lättare enligt mig.
UngefärJag gjorde inte övningarna vi fick eftersom jag har gått i programmering denna terminen, så jag kan inte dra någon riktig slutsats av övningarna.
Ungefärdenna uppgift motsvarade typ mina förväntningar, men skillnaden var att det var mer roligt och häftigt en vad jag trodde.
Ungefär
UngefärJag trodde att det skulle vara lite av en robot som kan röra sig oså
UngefärJag tyckte inte uppgifterna var utmanande
UngefärJag trodde det skulle hända något mer än att lampor blinkade.
Ja

Tjejer
Motsvarade uppgifterna dina förväntningar?Förklara kort ditt svar på fråga 1
NejJag trodde att programmera en Arduino var en robot. Så när vi började förstod jag inte riktigt hur man skulle göra. Dessutom var jag stensäker på att vi skulle programmera en robot. Men efter en liten stund förstod jag.
Jajag trodde att det skulle lyckas men vara lite svårt men kul när man klarade det och så blev det.
UngefärJa på ett ungefär. Eftersom jag aldrig tidigare programmerat visste jag inte med hundraprocent vad som skulle ske.
UngefärJag trodde att man skulle skriva in massa koder, men det var mycket lättare än vad jag trodde.
UngefärJag hade trott att uppgifterna skulle vara lättare, men det var bara bra att det var svårare.
Ungefärdet var svårare och krångligare än vad jag trodde.
JaJag tyckte det eftersom att jag hade hört och sett från dom eleverna som redan hade gjort dessa uppgifterna.
JaJag trodde kanske att det inte skull gå bra att arbeta själv men det gick bättre än jag hade förväntat mig.
Ungefärjag trodde det inte skulle vara så svårt med koderna. men när vi kopplade sladdarna så var det som förväntat. alltså ganska enkelt.
JaJa för att det var lika svårt/enkelt som jag hade föreställt mig och så.
JaEftersom att jag gått progrramering på elevens val så tyckte jag det var likt.
JaJa jag har programerat innan och det jag hade förväntat mi var typ det här. Men det jag blev lite förvånad att när man skulle skrivs koderna kunde så mycket gå fel. Men det gjorde bara att man blev ännu mer glad när man lyckade lösa sina problem.
JaJa, för att vi fick lite problem vilket är helt normalt eftersom det uppstår oftast problem när det gäller programmering . Just för att det är så mycket som kan gå fel, men tillslut löste vi problemen tillsammans.
UngefärJa, eftersom att jag inte hade gjorde detta innan och det gick så pass bra som det gick så är jag väldigt nöjd. såklart var vi tvugna att omprova och hitta felet när det inte fungerade
JaJa, för att oftast brukar det bli något problem. Det var inte svårare eller lättare än vad jag förväntade mig.
Jaja, jag tycker att uppgifterna ar uppnått mina förväntningar dom har varit lagom svåra så att det har ändå gått och genomföra
JaJa, jag tyckte att uppgifterna var roliga.
JaJAg trodde att det skulle vara svårt och inte så roligt men jag tyckte det var kul oc´h inte så svårt som jag hade tänkt mig.
Ungefärtrodde att det skulle vara mer uppgifter att välja ifrån.
UngefärJag trodde att det skulle vara mycket svårare och att man skulle göra fler saker via datorn.
JaDärför att jag visste att det skulle vara många problem som skulle lösas.
UngefärDet var ungefär vad jag förväntade mig men jag trodde inte att jag skulle hinna så mycket på 3 timmar men det var roligt.
NejJag trodde att det skulle vara mycket svårare att programmera och jag trodde verkligen inte att jag skulle klara av det så som jag gjorde.
NejJag trodde att eftersom att vi jobbar med fotosyntesen och att vi ska jobba med fotosyntesen och blanda in arduino trodde jag att vi skulle blanda in hur man kunde jobba med båda sakerna samtidigt
Jajag trodde att det skulle gå bättre för att jag hade inga riktiga förväntningar och när jag fik reda på vad det va så trodde jag att det skulle gå sådär bra för att det va så mycket färger, men när dom framför oss klarade det fick vi press och så gick det inte så bra:(
UngefärJag trodde ungefär att uppgiften skulle se ut som den gjorde, men trodde inte att man skulle behöva vara så exakt och skriva alla koder.
UngefärInnan vi började med att programmera arduino hade jag inga speciella förväntningar. Jag trodde att det skulle vara svårt men att jag endå skulle lyckas med någonting.
NejDet var roligare än jag trodde.För först trodde jag att jag inte skulle hänga med. Men det var bland det roligaste på veckan
UngefärJag trodde att vi skulle jobba på ett annorlunda sätt och jag trodde att det skulle vara tråkigare.
Ja
Ungefärvi hade några problem som vi inte förväntade men det löste sig
UngefärJag trodde dem skulle vara ganska svåra och det var dem.
UngefärDet var roligare än jag trodde men också svårare än vad jag trodde.
JaJa för att jag förväntade mig inte att det skulle vara lätt men det var det till slut.
UngefärJag trodde att det skulle vara tråkigare men jag trodde också att när jag väl skulle börja skulle jag tycka det var roligt, och det var rätt roligt :)
JaJag trodde att det inte var så roligt men det var roligt
NejDet var inte så jag trodde vi skulle programmera för ja trodde inte att vi skulle få något att hända i verkligheten utan bara på datorn. Detta var dock mycket roligare.
UngefärJag trodde inte att man skulle göra något utanför dator. Jag trodde bara att man skulle skriva 1:or och 0:or på datorn. Jag tycker att det var roligare an vad jag hade trott.
JaDet var detta jag förväntade mig skulle hända men samtidigt så var det svårt att veta för jag har aldrig gjort detta förut.
UngefärJag visste inte vad jag förväntade mig för jag visste inte ens vad arduino var.
Ja Jag hade inga förväntningar
NejJag hade förväntat mig att det skulle vara jätte tråkigt men det ar faktiskt väldigt kul att programmera arduinon.
UngefärMan skulle göra ungefär samma saker som jag trodde att vi skulle göra men det var mycket lättare än vad jag trodde.
JaJag hade förväntat mig att det skulle vara ganska svårt och pilligt och det var det. Jag tyckte också att det var kul men man blev lite frustrerad ibland men det förväntade jag mig också att jag skulle tycka.
Ungefärjag tyckte att det var jättekul jag hade några förväntningar fast detta var mycket mer roligt och spännande än vad jag hade trott
UngefärJag tyckte att det var ännu roligare än vad ja hade förväntat mig. Fast då hade ja redan trott att det skulle vara jätteroligt.
JaJag trodde det skulle vara roligt och det var det.
UngefärJag trodde att det skulle vara mycket lättare och tråkigare. men det vare en utmaning som var kul när det gick bra och mindre roligt när man inte fattade. Men efter att någon hade förklarat varför så förstod man precis.
UngefärJag tror att mina förväntningar dals stämde. Jag hade förväntat mig att det skulle vara mycket koder och sådant (vilket det också var), men det var roligare än jag förväntat mig.
Ungefärjag hade inte riktigt funderat över vad vi skulle göra, men jag trodde att det skulle vara roligt och det var ganska roligt, inte den roligaste uppgiften vi har fått i NO men det var ändå roligt att koppla in lampor och sånt.
UngefärJag trodde att det skulle vara ganska roligt men lite tråkigt. Fast det var bara roligt och inte alls tråkigt.
UngefärJag trodde inte att det var så många moment som skulle vara rätt för att en sån liten sak som att en lampa skulle lysa

Killar
Hur har det gått för dig att genomföra projekten?
Jag tycker att det hat gått bra.
det gick bra.
sådär, min kamrat pratade inte med mig och lät mig inte göra så mycket
Bra
Det har gått ganska bra bara att det var lite krångligt med uppgift 2 för den funkade inte riktigt. Och det var väldigt instruktioner som gjorde det mycket enklare.
Bra först funkade det inte men sen funkade allt
Bra det var inte alltför lätt men inte för svårt
Jag tycker att det gick bra fast det gick inte så bra i början för att vi hade suttit fel grej på fel ställe.
Bra, men min partner gick iväg och gjorde andra saker vilket gjorde att det blev svårt för mig som var själv eftersom att jag kunde inte diskutera med någon.
det gick bra men på den sista så gick det sådär
det har gått bra tycker jag för det var ganska lättt.
Det första projektet gick utan problem med arbeta vidare osv. Men i det projektet uppstog lite problem men efter en halvtimma så löste vi det tillslut.
Det har gått bra och det flöt på. Vi hade en del hinder som vi löste. Men det var som sagt inte jätte svårt.
Det var lätt när man samarbetade. Min kompis visste lite mera än mig så han förklarade hur man skulle göra.
Det gick bra de flesta problemen löste jag själv men lite fick jag hjälp med.
det var varit lite problem med kodningen
hyfsat bra
sådär, det krånglade mycket med datorn
Det har gått bra vi klarade alla uppgifterna.
Det gick bra men det var svårt. Koderna var tvugna att stå exakt rätt för att det skulle funka.
Det gick bra bara att jag hade problem med att hitta det som jag behövde men jag hittade och jag lyckades tillslut.
Bra, har inte jätte mycket problem
bra, vi lyckades
Bra
Väldigt bra
bra
Det gick bra men vi hade lite problem
Det gick bra men det fanns ett litet problem när vi skulle koppla in på mood cue att en slad eller dom spetsarna inte satta fast riktigt men vi löste det senare
väldigt bra
bra
det gick bra
Bra.
det har gått väldigt bra, vi var färdiga rätt så snabbt med dom två första.
Bra det har inte varit så svårt.
Det projektet jag genomförde gick bra, jag stötte inte på många problem alls, mest slarvfel.
det kom hinder på vägen men vi kom förbi dom på ett eller annat sätt.
det har gått bra, fattade inte riktigt först men fick sedan hjälp
det gick bra
Jag tycker det gick bra för en stor del av tiden var jag själv.
Det har gått bra vi löste problemet med lampan ganska snabbt men det anra med motorn gick det inte så bra

Tjejer
Hur har det gått för dig att genomföra projekten?
Det gick ganska bra. Det var lite svårt att komma i gång. Men efter en stund och med lite hjälp så gick det bättre. Men det var ganska svårt och pilligt. Men det gick okej. I början gick det ganska trögt med den första uppgiften. Men sedan så kom vi i kapp och vi blev först med den sista uppgiften. Så det gick ganska bra.
jag tycker att det gick bra, vi hade bra samarbete så allt funkade bra.
Det gick jätte bra. På grund av att mina gruppkamrater var engagerade och var nyfikna på att undersöka, lik som mig gick allting mycket bättre. Samarbetet flöt på och vi kunde hjälp varandra på vägen.
Bra, lite segt i början men sedan bra.
Vi har klarat alla uppgifter, ok vi behövde hjälp ibland för vi var för snabba.
det har gått bra vi lyckades mad nästan alla uppgifter.
jag tycker att det har gått bra då vi har jobbat ganska effektivt och hunnit med mycket.
Det har gått bra, det kändes lite svårare att jobba ensam men det gick bra ändå
det har gått bra. men vi fick ganska många felkällor. t.ex. när vi slog in koderna så blev det oftast något litet stavfel.
Jag tycker det har gått hyfsat bra för att det var min första gång jag gjorde detta.
Jag tyckte att det gick bra
Jag tyckte det gick bra vi hade lite problem med våra fösta projekt när det skulle komma upp en text på en display.
Jo som sagt några problem uppstod men vi frågade varandra dvs andra klasskompisar och så löste vi problemen tillsammans. te.x När koderna blir fel är det lätt att man blir "blind" men om man ber en kompis kolla så kan det va lättare för "hen" att se det.
Det gick bra, men jag fick pröva och ompröva. Tillslut efter alla försök så gick det, nästan varje gång.
Jag ryker det har gått ok för att vi har stött på problem men jag tycker vi har försökt löst problemen på bästa sätt.
jag tycker att det har gått mycket bra men vi stötte dock på några problem men lyckades ändå lösa dom och det kändes bra :)
Det gick bra, uppgift 2 gick dock inte lika bra.
Jättebra, det flöt på bra och inga stora problem.
Det gick inte så bra eftersom mitt projekt var väldigt svårt.
Det gick bra. stötte på några problem men vi kunde lösa dom.
Det har gått bra vi prövade oss fram.
Bra, vi prövade oss fram.
Det gick bra att genomföra projekten och vi samarbetade bra ihop.
Det har gått hyfsat bra men ibland så fattade vi inte riktigt och vi förstod inte vad vi hade gjort fel
det har inte gått så bra för att den sista gick inte, vi gjorde om det 1099387 gånger men det gick inte, båda jag och min kompis tappade tålamodet och vi blev irreterade så det gick inte så bra i slutet.
Det har gått bra och om det har varit något problem så har jag kollat mer noggrant på instruktionerna och löst problemet.
Det har gått bättre än vad jag tänkte. Jag trodde inte jag skulle klara av att få något att lysa eller blinka eller att maskinen skulle fungera men det funkade.
Bra vi hade lite problem men det löste sig.
det gick ganska bra men det som gick lite sämre var att vi gjorde fel på kodningen
Det har gått bra, men det var lite svårt i början men vi hade ett väldigt bra samarbete så om det var något vi inte kunde försökte vi först tillsammans och sedan frågade vi om hjälp om vi inte kunde lösa det
bra men hade några problem
Jag tycker att det gick okej. det kunde ha gått bättre.
Det gick helt okej att lösa uppgifterna men det var svårt.
Ganska bra.Lite svårt kanske men annars bra. (förutom att jag gav alldrig upp medans min kompis var väldigt trött
Jag tyckte det gick hyfsat bra, lite små problem här och där men dem löste vi.
det har gott bra men vi har gjort fel några gonger
Det gick bra för vi jobbade bra tillsammans och hann med första och andra uppgiften men inte arbeta vidare på tvåan.
Jag tycker att det har gått jätte bra. I slutet så har man lite mer koll på varför alla siffror och täcken i koden ser ut som dom gör.
Jag hann bara göra uppgift 1 men den gick bra.
Det gick bra, det blev roligt eftersom man fick välja vem man skulle vara med.
Ganska så bra
Jag tyckte det har gått jätte bra faktiskt, det var rätt svårt i början men lättare mot slutet.
Jag tycker att det har gått bra, även fast jag stötte på problem så kunde jag läsa dem på ett eller annat sätt.
Det har gått bra jag klarade alla uppgifter i häftet och jag tyckte att jag förstod varför jag gjorde som jag gjorde.
Ja jag tyckte att det gick jätte bra det var lite svårt men jag och min kompis löste det jättebra
Det har gått bra men det var lite klurigt ibland.
Ganska bra vi löste inte den andra uppgiften, men löste många problem som vi stötte på.
Till en början gick det bra. Men efter ett tag gick det mesta fel. Antigen så omprövade jag eller så frågade jag en kompis som förklarade och jag förstod.
Jag tycker att det har gått bra, när vi stötte på problem testade vi lite olika saker och kom på så vis fram till vad som var fel.
det har gått väldigt bra tycker jag, vi löste många av uppgifterna.
Det har gått bra. Vi träffade på några problem på vägen men vi hittade alltid lösningar. Vi gav helt enkelt inte upp oavsett problem.
Det har gått bra, men det var lite klurigt.